Liên hệ với chúng tôi

Chúng tôi thích nhận được tin của người truy cập và quý khách hàng. Chúng tôi cảm ơn bạn đã dành thời gian liên lạc. Hãy điền vào mẫu dưới đây. Bạn cũng có thể truy cập vào công ty truyền thông của chúng tôi trên Twitter và Facebook. Cảm ơn!

Logo

Trees4RealEstate cung cấp chương trình tiết kiệm bất động sản độc đáo và tham vọng nhất trên thị trường. Người bán bất động sản trả cho chúng tôi 4% giá bán, chúng tôi sử dụng để trồng cây. Vào năm thứ 15, số cây đó đã tăng từ 4% giá trị lên 40% giá trị, trong đó chúng tôi trả cho cả người bán và người mua 20% mỗi lần bán bất động sản ban đầu.

Lien lac

Số 11, Đường số8
KDC TRUNG SƠN
BÌNH HƯNG, BÌNH CHÁNH
HO CHI MINH
TLF: (+84) 0779 49 4952
Mob: (+84) 0997 49 4952
Direct : (+47) 414 22 725
Email: