Trees4RealEstate

Giới thiệu về chúng tôi

Trees4RealEstate AS là một công ty được đăng ký của Na Uy, có mối quan hệ chặt chẽ với công ty lâm nghiệp từng giành giải thưởng của chúng tôi ở Kenya — Better Globe Forest Ltd. Trên trang này, bạn có thể đọc thêm về cách thức chúng tôi làm việc và tại sao chúng tôi làm, chúng tôi làm gì.

Lịch sử của chúng tôi

Trees4RealEstate AS

Trees4RealEstate là một trong những dự án của Better Globe Forestry. Chúng tôi hợp tác với người mua và người bán bất động sản để họ có thể mua cây mà chúng tôi trồng tại các đồn điền của Better Globe Forestry và với các nông dân hợp đồng của chúng tôi tại Đông Phi. Bằng cách này, chúng ta có thể trồng vô số các cây nhanh hơn và phát triển các khu vực bán khô cằn ở nông thôn theo cách trước đây chúng ta không làm được.

Đọc thêm

Our history

Các đồn điền đất liền

Better Globe Forestry Ltd.

Chúng tôi là những người đi tiên phong trong việc trồng cây ở vùng đất bán khô cằn (ASAL) và phát triển nhiều can thiệp để hợp tác với các cộng đồng và cá nhân lân cận.

Đọc thêm

Dryland plantations

Loài cây

Trees4RealEstate AS

Better Globe Forestry trồng các loại cây bản địa thích nghi tốt với vùng đất khô cằn và bán khô cằn. Melia volkensii (Mukau) và Melia azingarach (đinh hương Ba Tư) là những cây gỗ cứng chất lượng cao của chúng tôi.

Đọc thêm

Tree species

Giải thưởng và công nhận

Better Globe Forestry Ltd.

Better Globe forestry đang ngày càng được ưa thích với nhiều khuyến nghị và giải thưởng từ khắp nơi trên thế giới và một trong những giải thưởng cuối cùng của chúng tôi là "Tiền thu thuế doanh nghiệp tốt nhất".

Đọc thêm

Awards

Đội ngũ nhân viên chính

Dưới đây là một số nhân viên chủ chốt của chúng tôi theo sau các dự án.

Logo

Trees4RealEstate cung cấp chương trình tiết kiệm bất động sản độc đáo và tham vọng nhất trên thị trường. Người bán bất động sản trả cho chúng tôi 4% giá bán, chúng tôi sử dụng để trồng cây. Vào năm thứ 15, số cây đó đã tăng từ 4% giá trị lên 40% giá trị, trong đó chúng tôi trả cho cả người bán và người mua 20% mỗi lần bán bất động sản ban đầu.

Lien lac

Số 11, Đường số8
KDC TRUNG SƠN
BÌNH HƯNG, BÌNH CHÁNH
HO CHI MINH
TLF: (+84) 0779 49 4952
Mob: (+84) 0997 49 4952
Direct : (+47) 414 22 725
Email: