Trees4RealEstate

Người mua và Người bán bất động sản mỗi người có thể tiết kiệm 20% giá bán. Nhấp vào nút Play để tìm hiểu thêm.

  • Nhận 20%
Real estate

Bạn đang mua hay
bán bất động sản?

Cho dù bạn là người mua hay bên bán bất động sản, cả hai đều nhận được 20% giá bán bằng cách tham gia chương trình tiết kiệm bất động sản uy tín nhất của chúng tôi trên thị trường.

Buyer and Seller

Cả hai chúng tôi có thể nhận được
20% giá bán bằng cách nào?

Người bán trả 4% giá bán cho chúng tôi, để trồng cây gỗ gụ chất lượng cao ở Kenya. Công ty lâm nghiệp từng đoạt giải thưởng của chúng tôi, Better Globe Forestry Ltd,, chăm sóc cây của bạn cho đến khi chúng được khai thác vào năm 15. Giá trị tăng thêm của cây giúp chúng tôi có thể trả 20% giá bán ban đầu của bất động sản cho cả hai bạn vào năm 15.

Tôi cần làm gì

Làm gì tiếp theo để nhận được 20%?

Bước 1: Người mua

Người mua bắt đầu quá trình đăng ký bằng cách đăng ký thông tin cá nhân, như tên, thành phố và email và đồng ý với các điều khoản & điều kiện của chúng tôi. Sau khi hoàn tất đăng ký, chúng tôi gửi email xác nhận cho người mua, nơi người mua có thể tạo mật khẩu để đăng nhập.

Bây giờ hãy đăng ký
What to do next

Bước 2: Người bán

Người bán tuân theo quy trình đăng ký tương tự sau khi người mua hoàn thành bước 1 và nhập giá bán bất động sản. Chúng tôi tính 4% hoặc giá bán, trong đó người bán chuyển tiền số tiền đó cho công ty chúng tôi ở Na Uy.

Mẫu đăng ký

Vui lòng điền mẫu dưới đây để nhận 20% tiền bán bất động sản của bạn.

Logo

Trees4RealEstate cung cấp chương trình tiết kiệm bất động sản độc đáo và tham vọng nhất trên thị trường. Người bán bất động sản trả cho chúng tôi 4% giá bán, chúng tôi sử dụng để trồng cây. Vào năm thứ 15, số cây đó đã tăng từ 4% giá trị lên 40% giá trị, trong đó chúng tôi trả cho cả người bán và người mua 20% mỗi lần bán bất động sản ban đầu.

Lien lac

Số 11, Đường số8
KDC TRUNG SƠN
BÌNH HƯNG, BÌNH CHÁNH
HO CHI MINH
TLF: (+84) 0779 49 4952
Mob: (+84) 0997 49 4952
Direct : (+47) 414 22 725
Email: