Trees4RealEstate

Điều khoản sử dụng

Cập nhật lần cuối vào ngày 17 tháng 7 năm 2018

Bạn phải ký Thỏa thuận này nếu bạn muốn đăng ký làm khách hàng với Trees4RealEstate AS. Chúng tôi sử dụng thuật ngữ khách hàng cho người mua hoặc người bán bất động sản đăng ký tài khoản với chúng tôi trên trang web của chúng tôi. Như được sử dụng trong Thỏa thuận này, "chúng tôi", "T4RE" hoặc " Trees4RealEstate" có nghĩa là Trees4RealEstate AS và "bạn" có nghĩa là cá nhân hoặc tổ chức đăng ký làm khách hàng của Trees4RealEstate. Bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào muốn sử dụng Dịch vụ đều phải chấp nhận các điều khoản của Thỏa thuận này mà không thay đổi. BẰNG CÁCH KIỂM TRA "TÔI ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN" VÀ KHI TRỞ THÀNH KHÁCH HÀNG CỦA T4RE, BẠN ĐỒNG Ý CÓ SỰ RÀNG BUỘC VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN TRONG HỢP ĐỒNG NÀY VÀ TẤT CẢ CÁC THÔNG SỐ VÀ HƯỚNG DẪN.

Tài khoản, mật khẩu và bảo mật người dùng

Để hoàn tất đăng ký với tư cách là khách hàng của T4RE, bạn cần cung cấp tên, thành phố, quốc gia, điện thoại và địa chỉ email của mình. Bạn cũng cần cung cấp mật khẩu để đăng nhập sau khi đăng ký tài khoản xong. Bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của mật khẩu và tài khoản và cho tất cả các hoạt động xảy ra dưới mật khẩu hoặc tài khoản của mình. Điều quan trọng là bạn phải bảo vệ chống lại truy cập trái phép vào máy tính của bạn. Hãy chắc chắn đăng xuất khi bạn sử dụng xong máy tính dùng chung.

Bạn đồng ý (a) thông báo ngay cho Trees4RealEstate (T4RE) về bất kỳ việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác và (b) đảm bảo rằng bạn thoát khỏi tài khoản của mình vào cuối mỗi buổi. T4RE không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn không tuân thủ Mục này.

Đảm bảo uy tín công ty

Bạn xác nhận và đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng bất kỳ Thông tin nào từ Trang web hoặc đăng bất kỳ điều gì lên trang web theo cách có thể gây tổn hại đến uy tín của T4RE hoặc của nhân viên, thành viên hội đồng quản trị, cổ đông, đại lý hoặc đối tác giải pháp của công ty. Ngoài ra, bạn cũng xác nhận rằng nếu bạn chọn đăng bất kỳ nội dung nào từ T4RE, trong môi trường công khai, bao gồm cả trên Internet, theo cách chê bai T4RE, thành viên hội đồng quản trị, nhân viên, cổ đông hoặc đối tác của T4RE, T4RE có quyền yêu cầu xóa ngay lập tức về nội dung được đăng, và tiếp tục theo đuổi tất cả các biện pháp và biện pháp khắc phục có sẵn theo luật.

Mô tả nội dung

T4RE luôn nỗ lực chính xác nhất có thể để cung cấp trải nghiệm người dùng hấp dẫn. T4RE không đảm bảo rằng các mô tả nội dung, hình ảnh và video hoặc nội dung khác của trang web này là chính xác, đầy đủ, hiện tại hoặc không có lỗi.

Sử dụng phương tiện và nội dung

Văn bản, hình ảnh, video, âm thanh, tin tức, nhãn hiệu, biểu tượng và nội dung khác của trang web Trees4RealEstate ("Nội dung trang web") thuộc quyền sở hữu của Trees4RealEstate hoặc được sử dụng phù hợp với sự cho phép của chủ sở hữu hoặc luật pháp hoặc quy định hiện hành. Trees4RealEstate cho phép bạn xem, tải xuống và in chủ đề Nội dung trang web theo các điều kiện sau:

 • Logo Trees4RealEstate không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khi không có sự cho phép rõ ràng. Những hình ảnh này không được sử dụng bởi những người không phải là nhân viên của Trees4RealEstate hoặc trên các sản phẩm, ấn phẩm hoặc trang web không được Trees4RealEstate tài trợ. Những hình ảnh này không được sử dụng để ngụ ý chứng thực hoặc hỗ trợ của bất kỳ tổ chức, chương trình, nỗ lực hoặc người bên ngoài nào.
 • Việc sử dụng Nội dung trang web cho các trang web cá nhân hoặc mục đích thương mại có thể được Trees4RealEstate xem xét và phê duyệt.
 • Bạn không được xóa bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu hoặc thông báo độc quyền nào khác, bao gồm, nhưng không giới hạn, thông tin phân bổ, danh tiếng, hình ảnh và thông báo bản quyền đã được đặt trong hoặc gần Nội dung trang web của Trees4RealEstate.
 • Bất kỳ hiển thị hoặc bản in nào của Nội dung trang web đều phải được đánh dấu “© [chèn năm hiển thị hoặc bản in] Trees4RealEstate AS. Tất cả quyền đã được bảo hộ."
 • Cấm sao chép, chia sẻ, sửa đổi hoặc sử dụng Hình ảnh có bản quyền cho bất kỳ mục đích nào bên ngoài trang web của Trees4RealEstate khi không được phép.
 • Có thể được sử dụng Hình ảnh không có bản quyền cho mục đích giáo dục, thông tin hoặc thương mại miễn là chúng không được đưa ra khỏi bối cảnh và không bị vi phạm theo những cách có thể gây tổn hại đến uy tín và doanh số của đối tác của Trees4RealEstate.

Tất cả các bên tải xuống, in hoặc sử dụng Nội dung trang web theo bất kỳ cách nào cần trình bày và bảo đảm rằng việc sử dụng của họ sẽ phù hợp với giấy phép này và họ sẽ không vi phạm hoặc vi phạm quyền của bất kỳ bên nào khác hoặc vi phạm bất kỳ hợp đồng có nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ bên nào khác.

Thông tin chung

 • Không có mối quan hệ đại lý, đối tác, liên doanh, nhân viên-chủ sở hữu hoặc bên nhượng quyền nào được dự kiến hoặc tạo ra bởi Thỏa thuận này.
 • T4RE có thể chuyển nhượng quyền và trách nhiệm của mình dưới đây mà không cần thông báo cho bạn.
 • Các điều khoản và điều kiện này sẽ mang lại lợi ích cho những người kế thừa, chuyển nhượng và cấp phép của T4RE.
 • Bất kỳ tiêu đề, chú thích hoặc tiêu đề phần nào trong tài liệu này chỉ được chèn vào như một vấn đề thuận tiện và không có cách nào xác định hoặc giải thích bất kỳ phần hoặc điều khoản nào trong tài liệu này.
 • Việc một bên không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào của Thỏa thuận này sẽ không cấu thành từ bỏ quyền hoặc quy định.
 • Việc T4RE không hành động liên quan đến vi phạm của bạn hoặc người khác sẽ không từ bỏ quyền hành động của T4RE đối với các vi phạm tiếp theo hoặc tương tự.
 • Thỏa thuận này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và T4RE và thay thế tất cả các thông tin khác, bằng văn bản hoặc bằng lời, liên quan đến vấn đề trong tài liệu này, Trang web và các dịch vụ do T4RE cung cấp.
 • Bạn không được phép sửa đổi những điều khoản và điều kiện này.
 • T4RE sẽ cố gắng thông báo cho bạn khi có những thay đổi lớn đối với Thỏa thuận người dùng này nhưng bạn nên định kỳ xem lại phiên bản cập nhật nhất tại www.trees4realestate.com/Vietnam/Public/Terms/UserAgreement. T4RE có thể, theo quyết định riêng của mình, sửa đổi hoặc chỉnh sửa các Điều khoản này và các chính sách liên quan bất cứ lúc nào và bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các sửa đổi hoặc sửa đổi đó.
 • Không có gì trong Thỏa thuận người dùng này được coi là trao bất kỳ quyền hoặc lợi ích của bên thứ ba.
 • T4RE không đảm bảo quyền truy cập liên tục, không bị gián đoạn vào Trang web và hoạt động của Trang có thể bị can thiệp bởi nhiều yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của T4RE.
 • Bạn đồng ý rằng T4RE là một nền tảng và như vậy không chịu trách nhiệm về bất kỳ Nội dung nào.
 • Bạn sử dụng Trang web có nguy cơ rủi ro của riêng mình.
Logo

Trees4RealEstate cung cấp chương trình tiết kiệm bất động sản độc đáo và tham vọng nhất trên thị trường. Người bán bất động sản trả cho chúng tôi 4% giá bán, chúng tôi sử dụng để trồng cây. Vào năm thứ 15, số cây đó đã tăng từ 4% giá trị lên 40% giá trị, trong đó chúng tôi trả cho cả người bán và người mua 20% mỗi lần bán bất động sản ban đầu.

Lien lac

Số 11, Đường số8
KDC TRUNG SƠN
BÌNH HƯNG, BÌNH CHÁNH
HO CHI MINH
TLF: (+84) 0779 49 4952
Mob: (+84) 0997 49 4952
Direct : (+47) 414 22 725
Email: